Rabu, 27 April 2016

Wprawdzie głazy ogrodzenie te pochodzą z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało wprawnym ślipiem z trudem je odróżnić.

Aczkolwiek głazy sztachetki te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że nieraz mało fachowym okiem trudno je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym maściom, lekkiej obróbce a także względnie atrakcyjnej cenie. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najłatwiej odnaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza bądź wstępnie ociosuje, rozmieszcza na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i posyła do miejsca budowy ogrodzenia plastikowe na plot i furtkę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak złączony spoiwem piasek, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Gdy lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Nie licząc bazy zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się odcień kamieni na ogrodzenia Winylowe na plot i furtę sztachetowa, przybierają one wówczas różne atramenty czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze złożone są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak olbrzymich złóż wycina się największe bloki, używane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie wolno także ciąć na sześciany o proporcjonalnych kształtach, użytkowane później w budownictwie (także na ogrodzenia). Można również je dzielić przy pomocy specjalnych klinów oraz dłut na małe, nierównych konturów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachetki plastykowe wykorzystuje się także wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród uzbieranych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, najczęściej muszli małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować promowane na ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek. Nadają się jednak głównie do stosowania w środku budynku, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka matowieją. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, dlatego że są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu a także własnych upodobań kształt kamiennych tafel może być wieloraki – od łamanych, nieregularnych, aż po pionowo skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki oraz ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa unosi się z skał przeróżnego kształtu, złożonych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z kawałków o niesymetrycznych układach, należy je właściwie łączyć tzn. tak, by forma każdego kolejnego scalał się z poprzedzającym. Żeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe szczeliny w środku wolno dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie PCV z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się równie jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych oraz innych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do budowy ogrodzenia należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur szybko niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają również mchem oraz glonami. Można to udaremniać pokrywając pokrywę ogrodzenia czy też rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać kurzu z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Sprofilowane firmy szorują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego szorowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak reflektujemy, aby kamienie na ogrodzeniu w mgnieniu oka wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar