Rabu, 25 Mei 2016

Projekotwanie plotki PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu nie licząc szczególnych wypadków.

Stawianie ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych przypadków.

Ploty PVC na plot i bramę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie PVC na plot i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu oraz planowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak planowane sztachety Winylowe na plot i bramę ze sztachet jest niezgodne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak projektowane plot z Winylu na plot i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar